Translate This Page

fredag 19 september 2014

Opiumkriget


Opiumkriget

I Kina tyckte regeringen att opium var farligt och ohälsosamt. Så de bestämde att all handel med opium skulle förbjudas. Men Engelska skepp smugglade fortfarande in opium i landet och sålde till Kinas befolkning. Engelsmännen mutade tullarna, och smugglade opiumet i lådor. Det här var i mitten av 1800-talet. En minister som hette Lin Zexu samlade flera krigsfartyg och kinesiska soldater, och åkte till Kanton, den enda staden i Kina som utlänningar fick besöka. Där gick de till engelsmännens magasin, och bar ut varenda låda opium. De slängde lådorna i havet. De förstörde mer än 20 000 lådor opium! De var värda sammanlagt 6000 dollar. De engelska köpmännen klagade till den engelska regeringen. Då skickade england sexton brittiska krigsfartyg med sammanlagt 4000 soldater till kina, och krävde att få pengar för allt opium som hade förstörts. Kinesiska flottan och Brittiska flottan drabbade samman i en väldigt ojämn strid. Efter mindre än en timme hade Englands flotta skjutit sönder de Kinesiska skeppen. Sedan fortsatte den engelska flottan och bombardera den ena hamnstaden efter den andra. Till slut gav Kinas kejsare upp, och England tog Hongkong som en koloni. Utländska köpmän fick besöka flera andra Kinesiska hamnar. Kina fick också betala tolv miljoner dollar till England. Så mycket hade det kostat att skicka de brittiska skeppen till Kina. Efter opiumkriget var det oroligt i Kina. Bönderna protesterade, och det tog flera år för Kinas soldater att besegra de. Hongkong blev inte befriat förrän 1997.

Engelska opiumfartyg.              Lin Zexu förstör opiumlådor.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar